قدم یازدهم قفس طلائی

/
قدم یازدهم قفس طلائی
خجالت مانع موفقیت

قدم دهم خجالت مانع موفقیت

/
قدم دهم خجالت مانع موفقیت
داستان شکست ویلا پرشین

داستان شکست استارت آپ ویلاپرشین

/
داستان شکست استارت آپ ویلاپرشین
قدم نهم مقابله با ترس

قدم نهم مقابله بر ترس

/
قدم نهم مقابله با ترس
قدم هشتم ایده ال گرائی دشمن کسب و کار

قدم هشتم ایده ال گرائی دشمن کسب و کار

/
قدم هشتم ایده ال گرائی دشمن کسب و کار
پرسش و پاسخ آزمون یازدهم

قدم هفتم آزمون اول

/
قدم هفتم آزمون اول
اسرار ذهن ثروتمند

قدم ششم ذهنیت آدمهای پولدار

/
قدم ششم ذهنیت آدم‌های پول‌دار
تفاوت های ذهن ثروتمند و فقیر

قدم پنجم تفاوت-تفکر-ثروتمند-و-فقیر

/
قدم پنجم تفاوت تفکر ثروتمند و فقیر
اثر مرکب

قدم چهارم اهمیت اثر مرکب در کسب و کار

قدم چهارم اثر مرکب در کسب و کار
تفکر مثبت

قدم سوم مثبت اندیشی و پاکسازی ذهن

/
قدم سوم مثبت اندیشی و پاکسازی ذهن