چرا باید محصول من را بخرید

قدم چهلم چرا باید بخرند و چرا باید از من بخرند

/
قدم چهلم چرا باید بخرند و چرا باید از من بخرند
قدم سی و نهم حداقل محصول قابل پذیرش یا MVP

قدم سی و نهم حداقل محصول قابل پذیرش یا MVP

/
قدم سی و نهم حداقل محصول قابل پذیرش یا MVP
قدم سی و هشتم محصول و خدمتم را کجا و به چه کسی بفروشم

قدم سی و هشتم محصول و خدمتم را کجا و به چه کسی بفروشم

/
قدم سی و هشتم محصول و خدمتم را کجا و به چه کسی بفروشم
گوشه بازار چیست

قدم سی و ششم نیچ، گاو بنفش یا اقیانوس آبی

/
قدم سی و ششم نیچ، گاو بنفش یا اقیانوس آبی
پرسش و پاسخ آزمون یازدهم

قدم سی و پنجم  و آزمون پنجم

/
قدم سی و پنجم  و آزمون پنجم
انتخاب محصول

قدم سی و چهارم محصول یا خدمت شما عمومی، تخصصی یا مرجع است

/
قدم سی و چهارم محصول یا خدمت شما عمومی، تخصصی یا مرجع است

یا کالای خاص بفروش یا کالای معمولی را خاص بفروش

/
یا کالای خاص بفروش یا کالای معمولی را خاص بفروش
روش انتخاب محصول یا خدمت

قدم سی و دوم انتخاب محصول یا خدمت

/
قدم سی و دوم انتخاب محصول یا خدمت
مزایا و معایب زندگی در قبرس شمالی

مزایا و معایب زندگی در قبرس شمالی

/
مزایا و معایب زندگی در قبرس شمالی