کار ,تجربه کار در خارج ,تجربه کار در خارج ایران, تجربیات زندگی در خارج ایران ,

تجربیات کار در اتاوا کانادا
اتمسفر بیزینس در دبی

فضا و اتمسفر تجارت در دبی

/
فضا و اتمسفر تجارت در دبی
توسعه تجارت در دبی

توسعه تجارت در دبی

/
توسعه تجارت در دبی
طرح جامع بیمه کوثر

کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان طرح جامع بیمه کوثر

/
کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان طرح جامع بیمه کوثر
بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

معرفی کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث

/
معرفی کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث
آشنائی با اصول و مفاهیم بیمه

معرفی اصول بیمه مورد نیاز پیمانکاران

/
معرفی اصول بیمه مورد نیاز پیمانکاران
خرید و انتخاب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

خرید و انتخاب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

/
خرید و انتخاب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی
من یک جوانم و می‌خواهم یک فروشگاه تأسیساتی راه بیندازم و

تجربیات راه اندازی فروشگاه لوازم تاسیسات و کولر گازی

/
تجربیات راه اندازی فروشگاه لوازم تاسیسات و کولر گازی
موفقیت استارتآپ

دلایلی که شاید استارت اپ ویلاپرشین موفق می شد

/
دلایلی که شاید استارت اپ ویلاپرشین موفق می شد
دلایل شکست استارت آپ ویلاپرشین

دلایل شکست استارت آپ ویلاپرشین

/
دلایل شکست استارت آپ ویلاپرشین